Kontakta oss

EnviroMentor AB
Transistorgatan 32
421 35 Västra Frölunda

Ring oss! 031-703 05 30

 

Magnetfält finns överallt
 

Magnetfält finns överallt, både i naturen och i de miljöer vi människor har skapat. Magnetfält går obehindrat genom vanliga väggar och tak. De kan komma från elektriska apparater och installationsledningar. Oftast känner vi inte av magnetfälten, men ibland är de så kraftiga att de inte bara påverkar elektriska apparater som bildskärmar och AV-system utan även oss själva. Fälten kan störa mätresultat i känslig utrustning inom vården, som exempelvis EKG-apparater som används för att upptäcka hjärtinfarkter.
Magnetfält stör även hörslingor, i hörapparater hörs fältet som ett irriterande brummande oljud.

Tvingande direktiv från EU  

I juni 2013 infördes ett nytt EU-direktiv om elektromagnetiska fält som kommer att få stor inverkan på våra arbetsplatser. Enligt direktivet är arbetsgivarna skyldiga att ta reda på vilka elektromagnetiska fält som arbetstagarna utsätts för i sitt arbete. Dessa krav är tvingande och arbetstagarna får under inga omständigheter utsättas för exponering som överskrider gränsvärdena.
Läs EU-direktivet 2013/35/EU

Risk för Alzheimers
Hur vi människor påverkas är forskarna ännu inte eniga om. Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan kraftledningar och leukemi hos barn och ny forskning visar att människor som bor nära kraftledningar riskerar att dö i demenssjukdomen Alzheimers.   
DN-artikeln "Kraftledning ökar risk för Alzheimer" 

Försiktighetsprincipen:

 

Myndigheterna* rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip:

Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas.

 

 

*Arbetsmiljöverket (fd. Arbetarskyddsstyrelsen), Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten (fd. Statens strålskyddsinstitut).