Kontakta oss

EnviroMentor AB
Transistorgatan 32
421 35 Västra Frölunda

Ring oss! 031-703 05 30

Vagabonderande strömmar
  
Strömmen tar alltid den lättaste vägen!


I byggnader uppstår magnetfälten oftast på grund av en obalans i elsystemet som innebär att elektriska strömmar tar fel väg tillbaka - s k vagabonderande strömmar. Problemet uppstår eftersom många fastigheter i Sverige endast har fyra ledare i huvudledningskabeln. Returströmmen är tänkt att gå via PEN-ledaren, men den kan också gå via skyddsjorden och ut i vattenledningsrör, armeringsjärn eller andra liknande metalledare. Förhöjda magnetfält uppstår då både längs den vagabonderande strömmens väg och längs den matande kabeln.

En enkel och mycket priseffektiv metod för reducering av vagabonderande ström (och magnetfält) är att installera MFR (sugtransformatorer) på huvudledningskablar i elsystemet. MFR fungerar som en transformator med ett lidningsförhållande på 1:1, den verkar för amperevarvsbalans. MFR kan monteras utan strömavbrott.