Kontakta oss

EnviroMentor AB
Transistorgatan 32
421 35 Västra Frölunda

Ring oss! 031-703 05 30


Mätning och reducering av magnetfält
 

Det finns flera orsaker till varför magnetfält uppkommer. Den vanligaste källan till oönskade 

magnetfält i byggnader är vagabonderande strömmar i elsystemet. Men även kraftledningar, 

nätstationer, ställverk, skenpaket, elcentraler och hårt belastade elkablar kan ge magnetfält. 

Reduceringsmetoderna är olika för magnetfältskällorna, exempelvis kan man inte skärma kablar

om de har vagabonderande ström. Skärmning fungerar bäst på ställverk och transformatorer. 


Vi skräddarsyr lösningar för just er
Vi på EnviroMentor ser till helheten och vi rekommenderar därför olika lösningar beroende på magnetfältskälla och vad som blir bäst för kunden.
Kontakta oss för mätning, analys och reducering av lågfrekventa magnetfält.