Kontakta oss

EnviroMentor AB
Transistorgatan 32
421 35 Västra Frölunda

Ring oss! 031-703 05 30

Hörslingor och störande magnetfält

I byggnader genererar elsystemet magnetfält, därför kan det ibland bli höga magnetfältsnivåer beroende på ett vanligt elektriskt fenomen kallat vagabonderande ström. Denna ström går inte tillbaka i den tänkta returledaren utan "läcker ut" i byggnadens metallstruktur. Magnetfältet är växelriktat med 50 Hz och/eller 150 Hz och uppfattas därför i en hörapparat som ett irriterande brummande oljud. I rum med dimmers (ljusreglering) är det mycket vanligt med störande magnetfält pga. övertoner som vagabonderar.

EnviroMentor har specialiserat sig på att reducera störande magnetfält där man har hörslingor i bla. skolor, kyrkor, museum, samlingslokaler och servicehem.

Regeringen har 1 mars 2013 tillsatt en nationell samordnare som ska stärka kvaliteten i utbildningen för elever med funktionsnedsättning, bland annat till döva och hörselskadade elever. 
Totalt satsas 91 miljoner kronor på kvalitetshöjande åtgärder som skall 
göra det möjligt för dessa elever att få större frihet i att kunna välja skola och få stöd i den miljö man väljer.
Läs pressmeddelande från regeringskansliet.
 
"Nu hör våra elever vad läraren säger"

    


Jan Hultgren, Tillgänglighetsrådgivare, Kalmar Kommun

Enviromentor har reducerat magnetfält som orsakar störningar i hörslingor i flera skolor i Kalmar.
Detta gör att hörselskadade elever kan delta i undervisningen i en vanlig klass.